Ombudsmannsnemndas befaring til HMKG i Huseby leir – Oslo kommune, 3. desember 2019

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret gjennomførte besøk og befaring til Hans Majestet Kongens Garde (HMKG) i Huseby leir 3. desember 2019. Vi ble vel tatt imot av sjef HMKG, Oblt Vegard Flom som hadde lagt opp et tett og godt program for nemnda. I tillegg til sjef HMKG møtte nemnda tillitsvalgte for de vernepliktige og ansatte, samt Hovedverneombudet (HVO), HMS rådgiver og S-1 (personelloffiseren). Nemnda fikk også en gjennomgang i leiren.

Les mer

Ombudsmannsnemndas befaring til Garnisonen i Porsanger, Porsanger kommune, 15. – 16. oktober 2019

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret gjennomførte 15. – 16. oktober 2019 besøk og befaring til Garnisonen i Porsanger (GP). Hensikten med befaringen var å få kunnskap og informasjon om gjenoppbyggingen av GP. Det var lagt opp til et innholdsrikt program. Nemnda ble meget godt tatt imot av ledelsen ved Sjef FLF (Finnmark Landforsvar) Oberst Berntsen. Nemnda fikk møter og samtaler med personell og vernepliktige på alle nivå. Vi fikk også en grundig gjennomgang av garnisonen som ga et reelt bilde av blant annet bygningsmassen. Det ble også anledning til et kort besøk og orientering fra HV-17.

Les mer

Ombudsmannsnemndas befaring til NMR NOR SHAPE i Mons og MMB NOR Mil Rep NATO HQ i Brussel, 19. – 20. mars 2019

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret gjennomførte i tiden 19. – 20. mars 2019 befaring til norske militære delegasjoner ved SHAPE i Mons og NATO HQ i Brussel. Begge kontorene hadde lagt opp gode programmer med interessante presentasjoner og møter med ledelsen, de ansatte og de vernepliktige. Ved NATO HQ fikk nemnda også møte representanter fra norsk UD og Ambassadør Øystein Bø, NORDEL

Nemnda fikk også anledning til et kort møte med NATO´s generalsekretær Jens Stoltenberg.

Les mer

Ombudsmannsnemndas befaring til Ørland flystasjon, 132 Luftving

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret gjennomførte befaring til Ørland flystasjon og 132 luftving 16. oktober 2018. Et omfattende program for dagen var lagt opp, og nemnda ble svært godt tatt i mot av sjef 132 LV, Ob Hans Ole Sandnes. I tillegg til orienteringer og status om 132 LV og oppbygging og utvikling av kampflybasen, fikk nemnda møtt representanter fra ledelsen på basen, samt representanter for de ansatte og tillitsvalgte for de vernepliktige. Det ble også gjennomført en omvisning på stasjonen.

Les mer

Befaring til 139 Luftving, Bardufoss, Målselv kommune

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret gjennomførte besøk og befaring til 139LV og Bardufoss flystasjon 28. august 2018. Nemnda ble godt tatt i mot av avdelingen ved NK 139LV, og fikk gode presentasjoner og samtaler om status og utfordringer for avdelingen og stasjonen. I tillegg møtte nemnda representanter fra 339 og 337 skvadron, fra de ansatte, og tillitsvalgte for de vernepliktige. Det ble også gjennomført en kort omvisning på stasjonen.

Les mer

Befaringsrapport – Befaring til Hæren, Bardufoss 29. august 2018

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret var på befaring til Hærens ledelse på Bardufoss, Målselv kommune, 28 – 29 august 2018. Ved samme anledning startet besøket med en befaring til 139 LV på Bardufoss Flystasjon. Det henvises til egen rapport om dette.

Les mer

Befaring ved Sjøforsvaret, Haakonsvern, Bergen kommune

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret gjennomførte besøk og befaring til Sjøforsvaret, Haakonsvern i Bergen i perioden 24. – 25. april 2018. Nemnda ble vel tatt i mot av STSJ SST, Flaggkommandør Wemberg og øvrige ansatte i ledelsen. Et omfattende og svært interessant program ble gjennomført. Målet var å få belyst status og utfordringer for Sjøforsvaret, herunder omstilling i Sjøforsvaret. Likeså ble personellsituasjonen og utdanningsordningen i Sjøforsvaret belyst. Sikkerhetsstyring og HMS arbeidet ble presentert. Nemnda hadde også møte med sjef Sjøforsvaret om bord på KNM Roald Amundsen. Nemnda møtte også representanter for de ansatte og de vernepliktige. I tillegg fikk vi en omvisning på Haakonsvern base og befaring av kasernene for mannskapene.

Les mer

Delegasjon fra Armenia på studiebesøk i Norge

12. – 13. september var Ombudsmannen for Forsvaret vert for en delegasjon fra Armenia som i et samarbeidsprosjekt med Europarådet var på studietur til Norge.

Les mer

Møte med Veteraninspektøren og befaring ved Forsvarets Veteransenter på Bæreia, Kongsvinger kommune

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret gjennomførte besøk og befaring til Forsvarets Veteransenter Bæreia i Kongsvinger kommune 18. oktober 2017. Nemnda ble mottatt av leder ved Bæreia, Jonny Sørloth. I tillegg til å møte ledelsen og ansatte på Bæreia, fikk også nemnda et lengre møte med veteraninspektør Tom Guttormsen. I dette møtet fikk vi en grundig gjennomgang av status og utfordringer i Forsvarets veterantjeneste.

Les mer

Ombudsmannsnemndas befaring på Ramsund Orlogstasjon, Tjeldsund kommune

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret gjennomførte befaring til Ramsund Orlogsstasjon (ROS), Tjeldsund kommune i Nordland, 6. september 2017. Vertskap for befaringen var KK Furu, sjef ROS. I tillegg til sjefen og ledelsen ved basen, hadde nemnda også egne møter med tillitsvalgte for ansatte og vernepliktige, samt representanter fra verneorganisasjonen. Nemnda fikk også en god omvisning på stasjonen.

Les mer