Delegasjon fra Armenia på studiebesøk i Norge

12. – 13. SEPTEMBER VAR OMBUDSMANNEN FOR FORSVARET VERT FOR EN DELEGASJON FRA ARMENIA SOM I ET SAMARBEIDSPROSJEKT MED EUROPARÅDET VAR PÅ STUDIETUR TIL NORGE.

Hensikten med prosjektet er å innføre og utvikle menneskerettighetene for personellet i det Armenske forsvaret. I to dager møtte delegasjonen ulike miljøer som arbeider med ivaretakelse og utvikling av menneskerettigheter og øvrige rettigheter for Forsvarets personell i Norge. Herunder Generaladvokaten, BFO, TVO ordningen, Forsvarets Høgskole, EOS utvalget, SIFS (Senter for Integrering i Forsvarssektoren), FD og MP Norge på Sessvollmoen. Alle gjorde sitt til at besøket ble opplevd som svært vellykket og meningsfullt. Ombudsmannen for Forsvaret takker for alle bidrag.
Bildet er tatt utenfor Sessvollmoen.