Tilsynsrapporter

Tilsynsrapporter

Etter forsvarsombudsloven § 4 femte ledd skal Ombudsnemnda skrive en rapport i etterkant av et tilsyn. Rapporten skal påpeke eventuelle kritikkverdige forhold og gi anbefalinger, hvis det er behov for det. Slike tilsynsrapporter er forelagt Forsvarsdepartementet for uttalelse før offentliggjøring.

Foto: Øyvind Storvik Ingebrigtsen/Forsvaret
Tilsynsrapporter

Rapport etter tilsyn 21. – 22. september 2021

Den 21. og 22. september d.å. gjennomførte Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret tilsyn i Setermoen og Rusta leir. Her holder blant annet flere store bataljoner i Hæren til, i tillegg til Hærstaben og Brigadestaben.
Les hele rapporten, og Forsvarsdepartementets uttalelse til den, her.

Forsvarets Forum har skrevet to artikler på bakgrunn av nemndas arbeid. Den ene artikkelen handler om personellets sikkerhet. Den andre artikkelen handler om kennelen i Rusta leir.

Rapport etter tilsyn 15. – 16. november 2021

Den 15. og 16. november d.å. gjennomførte Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret tilsyn på KNM Harald Haarfagre, som er Forsvarets største rekruttskole. Alle som skal tjenestegjøre i Sjøforsvaret, nesten alle som skal tjenestegjøre i Luftforsvaret og enkelte lærlinger som skal tjenestegjøre i Hæren, har rekruttperioden sin her.
Les hele rapporten, og Forsvarsdepartementets uttalelse til den, her.

Befaringer og besøk gjennomført før 1. oktober 2021 finner du her.