Tilsynsrapporter

Tilsynsrapporter

Etter forsvarsombudsloven § 4 femte ledd skal Ombudsnemnda skrive en rapport i etterkant av et tilsyn. Rapporten skal påpeke eventuelle kritikkverdige forhold og gi anbefalinger, hvis det er behov for det. Slike tilsynsrapporter er forelagt Forsvarsdepartementet for uttalelse før offentliggjøring.

Befaringer og besøk gjennomfør før 1. oktober 2021 finner du her.