Nærmere om Ombudsnemndas virksomhet

Nærmere om Ombudsnemndas virksomhet
Stortingsbygningen. Eidsvolls plass.
Stortingsbygningen, Eidsvolls plass Foto: Stortinget

Ombudsnemnda er Stortingets organ for kontroll med Forsvaret

Ombudsnemnda skal bidra til Stortingets kontroll med Forsvaret. Ordningen med å ha et eget ombud for Forsvaret skriver seg tilbake til 1952. Den norske Ombudsnemnda, som tidligere het «Ombudsmannsnemnda», er den eldste militære ombudsordningen i verden.

I boken Fra norsk merkeår til internasjonal merkevare: Ombudsmann for Forsvaret 1952–2002  kan du lese mer.

Ombudsnemnda er et uavhengig organ. Verken Stortinget, Forsvaret eller andre kan instruerer Ombudsnemnda i sin virksomhet.

Det overordnede formålet med Ombudsnemnda er å sørge for at rettighetene og interessene til nåværende og tidligere personell i Forsvaret blir ivaretatt. Samtidig skal Ombudsnemnda se hen til det militære behovet for effektivitet. Ombudsnemnda utarbeider en årlig melding til Stortinget om sin virksomhet.
Årsmeldinger til Stortinget kan leses her.

Henvend deg til Ombudsnemnda

Alle kan henvende seg til Ombudsnemnda om noe som angår Forsvaret. Det er ikke sikkert at henvendelsen blir tatt til behandling av Ombudsnemnda, men alle henvendelser vil få svar. 

Det er trygt å henvende seg til Ombudsnemnda. Identiteten til den som har henvendt seg til Ombudsnemnda, blir ikke gjort kjent for andre uten at dette er klarert med vedkommende først

Tastatur illustrasjonsbilde
Foto: Anton Ligaarden/ Forsvaret

Ombudsnemndas befaringer og tilsyn

I tillegg til å behandle henvendelser, gjennomfører Ombudsnemnda besøk og befaringer av militære avdelinger og installasjoner. Nemndas observasjoner og vurderinger nedtegnes normalt enten i en egen rapport eller i årsmeldingen til Stortinget. Nemndas rapporter finner du her og årsmeldingene til Stortinget her.

I tillegg deltar Ombudsnemnda i internasjonale fora for å fremme og samarbeide om demokratisk kontroll med væpnede styrker også utenfor Norge.

Med virkning fra 1. oktober 2021 har Ombudsnemnda fått en ny lov. Loven er på mange punkter og i sin kjerne en videreføring av instruksen den opphever. På andre punkter innebærer den en ny retning for Ombudsnemnda. Blant annet skal Ombudsnemnda ikke lenger føre rettslig kontroll av om Forsvarets avgjørelse i enkeltsaker er riktig og om saksbehandlingen har vært forsvarlig. Hvis du er i tvil om henvendelsen din bør rettes til Ombudsnemnda, til Sivilombudet eller til andre kontroll- og tilsynsmyndigheter, kan du henvende deg til Ombudsnemnda om dette.
Lov om Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret kan leses i sin helhet her.