Stortingsbygningen,
Foto:Stortinget

Stortingsbygningen

Stortingsbygningen,
Foto:Stortinget

Stortingsbygningen
Stortingspresidenten og forsvarsombudet
Foto: Peter Mydske/Stortinget

Dokument 5 for 2022 overlevert Stortinget

Den 30. mars ble Ombudsnemndas årsmelding for 2022 levert til stortingspresidenten. Nemndas tilsyn, avdelingsbesøk og møtevirksomhet i 2022 har blant annet handlet om Forsvarets pressede personellstruktur, Forsvarets arbeid mot mobbing og seksuell trakassering, skadde veteraners rettsstilling og internasjonalt samarbeid.

Les årsmeldingen ved å trykke her.

Ombudsnemndas formål og mandat

Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret (Ombudsnemnda) skal fremme og beskytte rettighetene og interessene til personer som har tjenesteplikt etter forsvarsloven og personer som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, og ved sitt arbeid også søke å medvirke til å effektivisere Forsvaret.

1. oktober 2021 fikk Ombudsnemnda egen lov.

Les lov om Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret her.

Hva kan Ombudsnemnda gjøre for deg?

Hvis du har noe du vil ta opp som angår Forsvaret, kan du henvende deg til Ombudsnemnda. Alle henvendelser er velkomne. Det spiller ingen rolle om henvendelsen handler om deg eller om en du kjenner, eller om det gjelder noe mer generelt og prinsipielt. Vi kan ikke love at henvendelsen din blir behandlet, men alle henvendelser blir lest og besvart.

Les mer om Ombudsnemndas virksomhet her. 

Er du veteran?

Veteraner kan henvende seg til Ombudsnemnda. Alle henvendelser er velkomne og vil bli besvart.

AKTUELT:


12.12.2023: Ombudsnemndas siste samling i 2023.  Les mer her.


29.11.2023: Forsvarsombudet har uttalt seg om skyteulykker i Forsvaret. Les hele NRKs artikkel her.


01.11.2023: Den 1. november 2023 deltok forsvarsombudet på «Tryggingsmøte for Forsvaret» i regi av Forsvarsstaben. Mer om møtet her.


31.10.2023: Forsvarsombudet besøkte Evenes flystasjon i forbindelse med åpningen av det nye verferdsbygget «Niingen». Mer om besøket her.


19.10.2023: Den 18. og 19. oktober 2023 hadde Ombudsnemnda samling og møter i Oslo. Mer om møtene her.


26.09.2023: Forsvarsombudet besøkte Kystjegerkommandoen i Trondenes leir. Mer om besøket her.


31.08.2023: Forsvarsombudet besøkte Luftforsvarets stasjon Sørreisa. Mer om besøket her.


22.08.2023: Forsvarsombudet og Ombudsnemndas nestleder i møte med utenriksministeren. Mer om møtet her.


19.06.2023: Forsvarsombudet og Ombudsnemndas nestleder deltok på 15ICOAF i Wien. Mer om konferansen her.


14.06.2023: Ombudsnemnda i møte med Vernepliktsrådet. Mer om møtet her.


09.06.2023: Ombudsnemnda deltok som observatører på landskonferansen til Tillitsvalgtordningen i Forsvaret. Mer om konferansen her.


01.06.2023: Forsvarsombudet i møte med Veteranforbundet SIOPS. Mer om møtet her.


09.05.2023: Forsvarsombudet i møte med NVIOs generalsekretær. Mer om møtet her.


25.04.2023: Ombudsnemnda gjennomførte tilsyn i Rena leir. Mer om tilsynet her.


21.03.2023: Forsvarsombudet besøkte det norske bidraget til NATOs styrke i Litauen. Mer om besøket her.


28.03.2023: Forsvarsombudet besøkte FLOs tekniske hovedsete.  Mer om besøket her.


17.03.2023: Forsvarsombudet i møte med Ukrainas ombud.  Mer om møtet her.


07.03.2023: Forsvarsombudet besøkte øvelse Joint Viking 23.  Mer om besøket her.


27.02.2023: Tilsyn hos Forsvarets operative hovedkvarter. Mer om tilsynet her.


21.02.2023: Forsvarsombudet holdt innlegg under Forsvarspolitisk frokostmøte på Stortinget. Mer om møtet her.


14.02.2023: Forsvarsombudet besøkte Alliert treningssenter (ATS) på Setermoen. Mer om besøket her.


30.01.2023: Ombudsnemnda deltok på forberedelsesmøte til 15ICOAF i Østerrike. Mer om møtet her.


19.01.2023: Forsvarsombudet besøkte i januar 2023 Finnmark landforsvar. Mer om besøket her.