Medlemmene i Ombudsnemnda har politisk bakgrunn og oppnevnes av Stortinget for en periode på fire år av gangen. Ombudsnemndas funksjonsperiode følger stortingsperioden.

Den nåværende Ombudsnemnda har funksjonsperiode ut 2021, og består av følgende medlemmer:

Roald Linaker, forsvarsombud (leder av Ombudsnemnda)
Øyvind Halleraker, nestleder
Cecilie Røste, medlem
Jan Arild Ellingsen, medlem
Janne Sjeldmo Nordås, medlem
Kari Lise Holmberg, medlem
Signe Øye, medlem