Medlemmene i Ombudsnemnda har politisk bakgrunn og oppnevnes av Stortinget for en periode på fire år av gangen. Ombudsnemndas funksjonsperiode følger stortingsperioden.

Den sittende Ombudsnemnda har funksjonsperiode fra 1. januar 2022 til 31. desember 2025.

Nemndas medlemmer er:

Roald Linaker, forsvarsombud, (Bardu)
Øyvind Halleraker, nestleder, (Bømlo)
Gunvor Eldegard (Nordre Follo)
Kari Lise Holmberg (Skien)
Morten Kolbjørnsen (Rena)
Cecilie Røste (Færder)
Rune J. Skjælaaen (Bergen)