Medlemmene i Ombudsnemnda har politisk bakgrunn og oppnevnes av Stortinget for en periode på fire år av gangen. Ombudsnemndas funksjonsperiode følger stortingsperioden.

Den sittende Ombudsnemnda har funksjonsperiode fra 1. januar 2022 til 31. desember 2025.

Foto: Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret

Ombudsnemndas medlemmer er, fra venstre: Nestleder Øyvind Halleraker (Bømlo), medlem Cecilie Gjennestad (Færder), medlem Rune J. Skjælaaen (Bergen), forsvarsombud Roald Linaker (Bardu), medlem Morten Kolbjørnsen (Rena), medlem Gunvor Eldegard (Nordre Follo) og medlem Kari Lise Holmberg (Skien).