Offentlig journal

Offentlig journal

Nedenfor finner du utskrift av offentlig journal for Ombudsnemnda. Journalen produseres per måned og er tilgjengelig (publisert) like lenge.