Stortingsbygningen,
Foto:Stortinget

Stortingsbygningen

Nye tilsynsrapporter

I to tilsynsrapporter fra desember 2021 uttrykker Ombudsnemnda bl.a. bekymring for personellets sikkerhet på grunn av en presset personellstruktur. Les tilsynsrapportene og Forsvarsdepartementets uttalelse til disse her.

Ombudsnemndas formål og mandat

Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret (Ombudsnemnda) skal fremme og beskytte rettighetene og interessene til personer som har tjenesteplikt etter forsvarsloven og personer som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, og ved sitt arbeid også søke å medvirke til å effektivisere Forsvaret.

Les mer

Hva kan Ombudsnemnda gjøre for deg?

Hvis du har noe du vil ta opp som angår Forsvaret, kan du henvende deg til Ombudsnemnda. Alle henvendelser er velkomne. Det spiller ingen rolle om henvendelsen handler om deg eller om en du kjenner, eller om det gjelder noe mer generelt og prinsipielt. Vi kan ikke love at henvendelsen din blir behandlet, men alle henvendelser blir lest og besvart.

Les mer

Er du veteran?

Veteraner kan henvende seg til Ombudsnemnda. Alle henvendelser er velkomne og vil bli besvart.