Stortingsbygningen,
Foto:Stortinget

Stortingsbygningen

Stortingsbygningen,
Foto:Stortinget

Stortingsbygningen

Dokument 5 til Stortinget

Den 4. april overleverte Ombudsnemnda sin årsmelding for 2021 til Stortingets president. I årsmeldingen tar nemnda blant annet opp sin bekymring om Forsvarets personellstruktur. Nemnda skriver: «Det er for lite personell og det legges for stort ansvar på unge skuldre.»
Les hele dokumentet her

Ombudsnemndas formål og mandat

Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret (Ombudsnemnda) skal fremme og beskytte rettighetene og interessene til personer som har tjenesteplikt etter forsvarsloven og personer som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, og ved sitt arbeid også søke å medvirke til å effektivisere Forsvaret.

Les mer

Hva kan Ombudsnemnda gjøre for deg?

Hvis du har noe du vil ta opp som angår Forsvaret, kan du henvende deg til Ombudsnemnda. Alle henvendelser er velkomne. Det spiller ingen rolle om henvendelsen handler om deg eller om en du kjenner, eller om det gjelder noe mer generelt og prinsipielt. Vi kan ikke love at henvendelsen din blir behandlet, men alle henvendelser blir lest og besvart.

Les mer

Er du veteran?

Veteraner kan henvende seg til Ombudsnemnda. Alle henvendelser er velkomne og vil bli besvart.