Stortingsbygningen,
Foto:Stortinget

Stortingsbygningen

Stortingsbygningen,
Foto:Stortinget

Stortingsbygningen

Ombudsnemndas formål og mandat

Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret (Ombudsnemnda) skal fremme og beskytte rettighetene og interessene til personer som har tjenesteplikt etter forsvarsloven og personer som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, og ved sitt arbeid også søke å medvirke til å effektivisere Forsvaret.

Les mer

Hva kan Ombudsnemnda gjøre for deg?

Hvis du har noe du vil ta opp som angår Forsvaret, kan du henvende deg til Ombudsnemnda. Alle henvendelser er velkomne. Det spiller ingen rolle om henvendelsen handler om deg eller om en du kjenner, eller om det gjelder noe mer generelt og prinsipielt. Vi kan ikke love at henvendelsen din blir behandlet, men alle henvendelser blir lest og besvart.

Les mer

Er du veteran?

Veteraner kan henvende seg til Ombudsnemnda. Alle henvendelser er velkomne og vil bli besvart.

AKTUELT:

Internasjonal konferanse for militære ombudsordninger (ICOAF) i Oslo

I oktober 2022 vil Norge være vertsnasjon for konferansen ICOAF, som samler representanter for militære ombudsordninger fra hele verden. Konferansen er den 14. i sitt slag og er i år navngitt 14ICOAF. Konferansens hovedtema dette året er «Rights and duties of armed forces personnel in peacetime and wartime: between policy and practice».

Les mer her.


Stortingets behandling av Ombudsnemndas årsmelding for 2021

Stortinget ber regjeringen om å legge Ombudsnemndas vurderinger til grunn som ett av flere hensyn i det pågående arbeidet med styrkingen av Forsvaret. Saken kan du lese her.


Forsvarets Forum omtaler Ombudsnemndas tilsynsrapporter

Forsvarets Forum har skrevet to artikler på bakgrunn av nemndas arbeid. Den ene artikkelen handler om personellets sikkerhet. Den andre artikkelen handler om kennelen i Rusta leir.

Ombudsnemndas tilsynsrapporter kan du lese her.