Forsvarsombud Roald Linaker overrekker årsmeldingen for 2023 til stortingspresident Masud Gharahkhani.
Forsvarsombud Roald Linaker overrekker årsmeldingen til stortingspresident Masud Gharahkhani. Foto: Peter Mydske/Stortinget

Årsmeldingen for 2023 er levert til Stortinget

Overrekkelsen fant sted 21. mars 2024. I årsmeldingen fremhever Ombudsnemnda blant annet at soldatenes ønske om å være klare til strid, må tas på alvor av Forsvaret.  

Les hele årsmeldingen her.

Forsvarets forum har intervjuet forsvarsombudet om årsmeldingen. Intervjuet leser du her.

Ombudsnemndas formål og mandat

Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret (Ombudsnemnda) skal fremme og beskytte rettighetene og interessene til personer som har tjenesteplikt etter forsvarsloven og personer som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, og ved sitt arbeid også søke å medvirke til å effektivisere Forsvaret.

1. oktober 2021 fikk Ombudsnemnda egen lov.

Les lov om Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret her.

Hva kan Ombudsnemnda gjøre for deg?

Hvis du har noe du vil ta opp som angår Forsvaret, kan du henvende deg til Ombudsnemnda. Alle henvendelser er velkomne. Det spiller ingen rolle om henvendelsen handler om deg eller om en du kjenner, eller om det gjelder noe mer generelt og prinsipielt. Vi kan ikke love at henvendelsen din blir behandlet, men alle henvendelser blir lest og besvart.

Les mer om Ombudsnemndas virksomhet her. 

Er du veteran?

Veteraner kan henvende seg til Ombudsnemnda. Alle henvendelser er velkomne og vil bli besvart.

AKTUELT:


12.06.2024: Den 11. og 12. juni hadde Ombudsnemnda samling i Oslo.  Les mer her.


05.06.2024: Den 5. juni gjennomførte Ombudsnemnda tilsyn hos Finnmark landforsvar i Porsangmoen leir.  Les mer her.


07.05.2024: Forsvarsombud Roald Linaker besøkte det norske styrkebidraget i Rukla garnison, Litauen, 7. mai 2024.  Les mer her.


26.04.2024: Den 25. og 26. april 2024 gjennomførte Ombudsnemnda tilsyn hos Cyberforsvaret på Jørstadmoen.  Les mer her.


04.03.2024: Forsvarsombudet og internasjonalt samarbeid på NATO-øvelsen Nordic Response 2024.  Les mer her.


13.02.2024: Ombudsnemndas møte med forsvarsministeren i februar 2024.  Les mer her.