Stortingsbygningen,
Foto:Stortinget

Stortingsbygningen

Stortingsbygningen,
Foto:Stortinget

Stortingsbygningen
14ICOAF logo for internasjonal konferanse i Oslo 2022

ICOAF konferansen 2022

I oktober 2022 var Norge vertsnasjon for den internasjonale konferansen ICOAF, som samlet representanter for militære ombudsordninger fra hele verden. Konferansen ble holdt i Oslo med deltagere fra 37 land fordelt på alle verdensdeler. Konferansen var den 14. i sitt slag og årets hovedtema var «Rights and duties of armed forces personnel in peacetime and wartime: between policy and practice».

Les mer om konferansen på vår side om internasjonalt samarbeid her.

Ombudsnemndas formål og mandat

Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret (Ombudsnemnda) skal fremme og beskytte rettighetene og interessene til personer som har tjenesteplikt etter forsvarsloven og personer som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, og ved sitt arbeid også søke å medvirke til å effektivisere Forsvaret.

1. oktober 2021 fikk Ombudsnemnda egen lov.

Les lov om Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret her.

Hva kan Ombudsnemnda gjøre for deg?

Hvis du har noe du vil ta opp som angår Forsvaret, kan du henvende deg til Ombudsnemnda. Alle henvendelser er velkomne. Det spiller ingen rolle om henvendelsen handler om deg eller om en du kjenner, eller om det gjelder noe mer generelt og prinsipielt. Vi kan ikke love at henvendelsen din blir behandlet, men alle henvendelser blir lest og besvart.

Les mer om Ombudsnemndas virksomhet her. 

Er du veteran?

Veteraner kan henvende seg til Ombudsnemnda. Alle henvendelser er velkomne og vil bli besvart.

AKTUELT:


Ombudsnemnda deltok på forberedelsesmøte til 15ICOAF i Østerrike. Mer om møtet her.


Forsvarsombudet besøkte i januar 2023 Finnmark landforsvar. Mer om besøket her.


Nye tilsynsrapporter

Ombudsnemnda har i juni 2022 gjennomført tilsyn hos Sjøforsvaret på Haakonsvern og hos Luftforsvaret på Rygge flystasjon. Les tilsynsrapportene her.


Stortingets behandling av Ombudsnemndas årsmelding for 2021

Stortinget ber regjeringen om å legge Ombudsnemndas vurderinger til grunn som ett av flere hensyn i det pågående arbeidet med styrkingen av Forsvaret.
Saken kan du lese her.


Forsvarets Forum omtaler Ombudsnemndas tilsynsrapporter

Forsvarets Forum har skrevet to artikler på bakgrunn av nemndas arbeid. Den ene artikkelen handler om personellets sikkerhet. Den andre artikkelen handler om kennelen i Rusta leir.

Les artiklene på Forsvarets Forum sine nettsider. Her finner du artikkelen om personellets sikkerhet,  og artikkelen om kennelen i Rusta leir her.

Ombudsnemndas tilsynsrapporter kan du lese her.