Forsvarsombud Roald Linaker

Forsvarsombud Roald Linaker

Forsvarsombudet er leder av Ombudsmemnda, og velges av Stortinget for fire år av gangen. Roald Linaker har siden 1. januar 2014 sittet som Stortingets forsvarsombud (tidligere: «ombudsmann»).

Roald Linaker (født 1959 i Harstad) er utdannet teolog ved Menighetsfakultetet i Oslo og ble ordinert som prest i Den norske kirke i 1989. Han var ordfører i Bardu kommune i Troms i perioden 1999—2003. Han har også sittet som leder for Utdanningskomiteen på fylkestinget i Troms, og vært vararepresentant på Stortinget for Troms i perioden 2001—2009. Han har hatt en rekke styreverv, og har siden 2019 sittet som styreleder ved UNN (Universitetssykehuset i Nord-Norge).

Roald var mange år ansatt i Forsvaret, hvor han jobbet som feltprest og stabsprest ved Brigade Nord på Bardufoss.