Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid Etter lov om Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret § 2 første ledd bokstav e er en av arbeidsoppgavene til Ombudsnemnda å delta i internasjonalt samarbeid. For å styrke det internasjonale samarbeidet mellom militære ombudsinstitusjoner, har forsvarsombudet på vegne av Ombudsnemnda vært med på å utarbeide en avtale som skal legge til rette for å […]

Les mer

TESTSIDE

Forsvarets Ombudsmannsnemnds innberetninger til Stortinget – siden opprettelsen av ombudsmannsordningen i 1952 Forsvarets Ombudsmannsnemnds innberetninger til Stortinget – siden opprettelsen av ombudsmannsordningen i 1952  2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991  […]

Les mer

DOK 5 2019

OMBUDSMANNSNEMNDA FOR FORSVARET LEVERER HVERT ÅR SIN RAPPORT TIL STORTINGET (DOKUMENT 5) INNEN FRIST 1. APRIL. I ÅR BLE RAPPORTEN LEVERT ELEKTRONISK GRUNNET COVID-19.

Les mer

DOK 5 2018

OMBUDSMANNEN FOR FORSVARET, ROALD LINAKER, OVERLEVERTE DEN ÅRLIGE RAPPORTEN TIL STORTINGSPRESIDENT TONE W. TRØEN MANDAG 1. APRIL 2019.

Les mer

DOK 5 2017

OMBUDSMANNEN FOR FORSVARET, ROALD LINAKER, OVERLEVERER DEN ÅRLIGE RAPPORTEN, DOK5, TIL STORTINGSPRESIDENT TONE W. TRØEN.

Les mer

DOK 5 2016

STORTINGETS OMBUDSMANNSNEMND FOR FORSVARET HAR LEVERT SIN ÅRLIGE RAPPORT FOR 2016 (DOK 5) TIL STORTINGET. GJENNOM ÅRET HAR NEMNDA GJENNOMFØRT 5 BEFARINGER, SAMT EGNE MØTER. I TILLEGG BEHANDLER OMBUDSMANNENS KONTOR KLAGER FRA ANSATTE OG VERNEPLIKTIGE I FORSVARET.

Les mer

Hvem kan klage?

Alt personell i Forsvaret, både vernepliktige, befal og sivilt ansatte, som mener at de er uriktig, urimelig eller urettferdig behandlet kan bringe saken inn for Ombudsmannen.

Les mer

SVAR TIL NORGES OFFISERSFORBUND OM HV-016

Ombudsmannen har 11. juni 2013 sendt svar til Norges Offisersforbund på forbundets klage
vedrørende nedleggelse av HV-016.

Les mer

KJØNNSNØYTRAL HÅRLENGDE

Ombudsmannen tok opp som en klagesak spørsmålet om uniformsbestemmelse om hårlengder m.v., der det skilles mellom mann og kvinne. Bestemmelsen gjøres nå kjønnsnøytral.

Les mer

Militærnekterloven endret

Stortinget har vedtatt endringer i militærnekterloven. Endringene innebærer at den sivile verneplikten som alternativ til den militære verneplikten avvikles. Lovens fritakssystem videreføres.

Les mer