STORTINGETS OMBUDSMANNSNEMND FOR FORSVARET HAR LEVERT SIN ÅRLIGE RAPPORT FOR 2016 (DOK 5) TIL STORTINGET. GJENNOM ÅRET HAR NEMNDA GJENNOMFØRT 5 BEFARINGER, SAMT EGNE MØTER. I TILLEGG BEHANDLER OMBUDSMANNENS KONTOR KLAGER FRA ANSATTE OG VERNEPLIKTIGE I FORSVARET.

Nemnda vil fremheve noen hovedtrekk i DOK 5 – 2016:

  • Fortsatt er det betydelige mangler innen eiendom, bygg og anlegg i Forsvaret. Særlig gjelder dette knyttet til innføringen av allmenn verneplikt. Det trengs nødvendige nybygg, tilpasninger og renoveringer, slik at kaserne og forlegninger er tilpasset begge kjønn.
  • Nemnda er også bekymret for de vernepliktiges ivaretakelse. Særlig med tanke på fremtidig tilbud hva gjelder voksenopplæring (Fokus) og velferdstilbud. I dag har soldatene et meget godt tilbud gjennom Fokus. Etter at ny LTP for Forsvaret er vedtatt, er det fare for at dette tilbudet blir kraftig redusert og endret.
  • Nemnda er tilfreds med at behandlingstiden når det gjelder behandling av sikkerhetsklareringer er gått vesentlig ned.
 
VEDLEGG:

Dok-5-2016