Befaringer og besøk

Befaringer og besøk

Befaringer og besøk gjennomført før 1. oktober 2021.

Ombudsmannsnemndas befaring til HMKG i Huseby leir – Oslo kommune, 3. desember 2019

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret gjennomførte besøk og befaring til Hans Majestet Kongens Garde (HMKG) i Huseby leir 3. desember 2019. Vi ble vel tatt imot av sjef HMKG, Oblt Vegard Flom som hadde lagt opp et tett og godt program for nemnda. I tillegg til sjef HMKG møtte nemnda tillitsvalgte for de vernepliktige og ansatte, samt Hovedverneombudet (HVO), HMS rådgiver og S-1 (personelloffiseren). Nemnda fikk også en gjennomgang i leiren.

LES MER

Ombudsmannsnemndas befaring til Garnisonen i Porsanger, Porsanger kommune, 15. – 16. oktober 2019

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret gjennomførte 15. – 16. oktober 2019 besøk og befaring til Garnisonen i Porsanger (GP). Hensikten med befaringen var å få kunnskap og informasjon om gjenoppbyggingen av GP. Det var lagt opp til et innholdsrikt program. Nemnda ble meget godt tatt imot av ledelsen ved Sjef FLF (Finnmark Landforsvar) Oberst Berntsen. Nemnda fikk møter og samtaler med personell og vernepliktige på alle nivå. Vi fikk også en grundig gjennomgang av garnisonen som ga et reelt bilde av blant annet bygningsmassen. Det ble også anledning til et kort besøk og orientering fra HV-17.

LES MER

Ombudsmannsnemndas befaring til NMR NOR SHAPE i Mons og MMB NOR Mil Rep NATO HQ i Brussel, 19. – 20. mars 2019

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret gjennomførte i tiden 19. – 20. mars 2019 befaring til norske militære delegasjoner ved SHAPE i Mons og NATO HQ i Brussel. Begge kontorene hadde lagt opp gode programmer med interessante presentasjoner og møter med ledelsen, de ansatte og de vernepliktige. Ved NATO HQ fikk nemnda også møte representanter fra norsk UD og Ambassadør Øystein Bø, NORDEL

Nemnda fikk også anledning til et kort møte med NATO´s generalsekretær Jens Stoltenberg.

LES MER

Ombudsmannsnemndas befaring til Ørland flystasjon, 132 Luftving

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret gjennomførte befaring til Ørland flystasjon og 132 luftving 16. oktober 2018. Et omfattende program for dagen var lagt opp, og nemnda ble svært godt tatt i mot av sjef 132 LV, Ob Hans Ole Sandnes. I tillegg til orienteringer og status om 132 LV og oppbygging og utvikling av kampflybasen, fikk nemnda møtt representanter fra ledelsen på basen, samt representanter for de ansatte og tillitsvalgte for de vernepliktige. Det ble også gjennomført en omvisning på stasjonen.

LES MER

Befaring til 139 Luftving, Bardufoss, Målselv kommune

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret gjennomførte besøk og befaring til 139LV og Bardufoss flystasjon 28. august 2018. Nemnda ble godt tatt i mot av avdelingen ved NK 139LV, og fikk gode presentasjoner og samtaler om status og utfordringer for avdelingen og stasjonen. I tillegg møtte nemnda representanter fra 339 og 337 skvadron, fra de ansatte, og tillitsvalgte for de vernepliktige. Det ble også gjennomført en kort omvisning på stasjonen.

LES MER