Dokument 5 for 2023

Forsvarsombud Roald Linaker overleverer årsmeldingen til stortingspresident Masud Gharahkhani.

Les mer

Dokument 5 for 2022

Forsvarsombud Roald Linaker overleverer årsmeldingen til stortingspresident Masud Gharahkhani.

Les mer

DOK 5 2020

OMBUDSMANNSNEMNDA OVERLEVERTE DEN ÅRLIGE RAPPORTEN, DOKUMENT 5 TIL STORTINGSPRESIDENEN DEN 7. APRIL 2021.

Les mer

Årsregnskap

OMBUDSMANNEN FOR FORSVARET SINE ÅRSREGNSKAPER KAN LASTES NED I PDF-VERSJON NEDENFOR.

Les mer