Dokument 5 for 2023

Forsvarsombud Roald Linaker overleverer årsmeldingen til stortingspresident Masud Gharahkhani.

Foto: Peter Mydske/Stortinget

Årsmeldingen for 2023 er levert til Stortinget

Overrekkelsen fant sted 21. mars 2024. I årsmeldingen fremhever Ombudsnemnda blant annet at soldatenes ønske om å være klare til strid, må tas på alvor av Forsvaret.  

Les hele årsmeldingen her.

Forsvarets forum har intervjuet forsvarsombudet om årsmeldingen. Intervjuet leser du her.