Dokument 5 for 2022

Forsvarsombud Roald Linaker overleverer årsmeldingen til stortingspresident Masud Gharahkhani.

Foto: Peter Mydske/Stortinget

Den 30. mars ble Ombudsnemndas årsmelding for 2022 levert til stortingspresidenten. Nemndas tilsyn, avdelingsbesøk og møtevirksomhet i 2022 har blant annet handlet om Forsvarets pressede personellstruktur, Forsvarets arbeid mot mobbing og seksuell trakassering, skadde veteraners rettsstilling og internasjonalt samarbeid.

Les årsmeldingen ved å trykke her.