Dokument 5 for 2023

Forsvarsombud Roald Linaker overleverer årsmeldingen til stortingspresident Masud Gharahkhani.

Les mer

Dokument 5 for 2022

Forsvarsombud Roald Linaker overleverer årsmeldingen til stortingspresident Masud Gharahkhani.

Les mer

Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid Etter lov om Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret § 2 første ledd bokstav e er en av arbeidsoppgavene til Ombudsnemnda å delta i internasjonalt samarbeid. For å styrke det internasjonale samarbeidet mellom militære ombudsinstitusjoner, har forsvarsombudet på vegne av Ombudsnemnda vært med på å utarbeide en avtale som skal legge til rette for å […]

Les mer

DOK 5 2020

OMBUDSMANNSNEMNDA OVERLEVERTE DEN ÅRLIGE RAPPORTEN, DOKUMENT 5 TIL STORTINGSPRESIDENEN DEN 7. APRIL 2021.

Les mer