Dokument 5 for 2021

Foto: Stortinget/Morten Brakestad
Den 4. april 2022 leverte Ombudsnemnda sin årsmelding for 2021 til Stortingets president.

Les mer

Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid Etter lov om Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret § 2 første ledd bokstav e er en av arbeidsoppgavene til Ombudsnemnda å delta i internasjonalt samarbeid. For å styrke det internasjonale samarbeidet mellom militære ombudsinstitusjoner, har forsvarsombudet på vegne av Ombudsnemnda vært med på å utarbeide en avtale som skal legge til rette for å […]

Les mer

DOK 5 2020

OMBUDSMANNSNEMNDA OVERLEVERTE DEN ÅRLIGE RAPPORTEN, DOKUMENT 5 TIL STORTINGSPRESIDENEN DEN 7. APRIL 2021.

Les mer