Dokument 5 for 2023

Forsvarsombud Roald Linaker overleverer årsmeldingen til stortingspresident Masud Gharahkhani.

Les mer

Dokument 5 for 2022

Forsvarsombud Roald Linaker overleverer årsmeldingen til stortingspresident Masud Gharahkhani.

Les mer

Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid Etter lov om Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret § 2 første ledd bokstav e er en av arbeidsoppgavene til Ombudsnemnda å delta i internasjonalt samarbeid. For å styrke det internasjonale samarbeidet mellom militære ombudsinstitusjoner, har forsvarsombudet på vegne av Ombudsnemnda vært med på å utarbeide en avtale som skal legge til rette for å […]

Les mer

DOK 5 2020

OMBUDSMANNSNEMNDA OVERLEVERTE DEN ÅRLIGE RAPPORTEN, DOKUMENT 5 TIL STORTINGSPRESIDENEN DEN 7. APRIL 2021.

Les mer

TESTSIDE

Forsvarets Ombudsmannsnemnds innberetninger til Stortinget – siden opprettelsen av ombudsmannsordningen i 1952 Forsvarets Ombudsmannsnemnds innberetninger til Stortinget – siden opprettelsen av ombudsmannsordningen i 1952  2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991  […]

Les mer