Stortingets kontrollorgan av Forsvaret

Det kan klages på alle forhold i forbindelse med militærtjenesten.

Les mer

Når kan man klage?

Det kan klages både før, under og etter endt tjeneste.

Les mer

Hvordan kan man klage

Normalt må alle klagemuligheter i Forsvaret først benyttes. Saker hvor det er fare for liv og helse eller andre saker av alvorlig karakter, kan bringes direkte inn for Ombudsmannen. Det samme gjelder hvis en ikke får svar på sin henvendelse fra Forsvaret.

Les mer