Stortingets kontrollorgan av Forsvaret

Ombudsnemnda skal bidra til Stortingets kontroll av Forsvaret. Ordningen med å ha et eget ombud for Forsvaret skriver seg tilbake til 1952. Den norske Ombudsnemnda, som tidligere het «Ombudsmannsnemnda», er den eldste militære ombudsordningen i verden. Du kan lese mer om historikken for ordningen her.

Ombudsnemnda er et uavhengig organ. Verken Stortinget, Forsvaret eller andre instruerer Ombudsnemnda i sin virksomhet.

 

Det overordnede formålet med Ombudsnemnda er å sørge for at rettighetene og interessene til nåværende og tidligere personell i Forsvaret blir ivaretatt. Samtidig skal Ombudsnemnda se hen til det militære behovet for effektivitet. Ombudsnemnda utarbeider en årlig melding til Stortinget om sin virksomhet.