Roald Linaker gjenvalgt som Stortingets Ombudsmann for Forsvaret

STORTINGET HAR VALGT MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL OMBUDSMANNSNEMNDA FOR FORSVARET FOR TIDSROMMET 1. JANUAR 2018 – 31. DESEMBER 2021. ROALD LINAKER, BARDU, BLE GJENVALGT SOM OMBUDMANN FOR FORSVARET.

Medlemmer:
1. Roald Linaker, ombudsmann, Bardu
2. Øyvind Halleraker, nestleder, Bømlo
3. Signe Øye, Hobøl
4. Kari Lise Holmberg, Skien
5. Jan Arild Ellingsen, Saltdal
6. Janne Sjelmo Nordås, Hattfjelldal
7. Cecilie Gjennestad, Porsanger

Varamedlemmer:
1. Kåre Simensen, Alta
2. Irene Johansen, Moss
3. Sylvi Graham, Oppegård
4. Ole‐Henrik Hjartøy, Bodø
5. Lene Langemyr, Grimstad
6. Mikal Kvamsdal, Oslo
7. Ingelin Noresjø, Fauske