Ombudsmannen på OSSE konferanse

OMBUDSMANNEN DELTOK 2. – 3. JUNI PÅ OSSE SIN KONFERANSE OM CODE OF CONDUCT MED SÆRLIG HENBLIKK PÅ FOLKEVALGTES KONTROLL OVER VÆPNEDE STYRKER. OGSÅ STORTINGET VAR REPRESENTERT PÅ KONFERANSEN.
PÅ BILDET FRA VENSTRE: BJØRN GAHRE, DIREKTØR HOS OMBUDSMANNEN, ROALD LINAKER, OMBUDSMANN, ÅSE MICHAELSEN, STORTINGSREPRESENTANT FRP, MICHAEL TETZCHNER, STORTINGSREPRESENTANT H.