DOK 5 2021

Foto: Stortinget/Morten Brakestad
DEN 4. APRIL OVERLEVERTE OMBUDSNEMNDA SIN ÅRSMELDING FOR 2021 TIL STORTINGETS PRESIDENT

Les mer

Forsvarets Ombudsmannsnemnds innberetninger til Stortinget – historisk arkiv

Siden opprettelsen i 1952 har ombudsmannsnemnda årlig overlevert innberetning til Stortinget.

Les mer