Dokument 5 for 2023

Forsvarsombud Roald Linaker overleverer årsmeldingen til stortingspresident Masud Gharahkhani.

Les mer

Historisk arkiv for Ombudsnemndas årsmeldinger

Ombudsnemnda har gitt årsmelding til Stortinget siden opprettelsen i 1952

Les mer