Dokument 5 for 2021

Foto: Stortinget/Morten Brakestad
Den 4. april 2022 leverte Ombudsnemnda sin årsmelding for 2021 til Stortingets president.

Les mer

Historisk arkiv for Ombudsnemndas årsmeldinger

Ombudsnemnda har gitt årsmelding til Stortinget siden opprettelsen i 1952

Les mer