DOK 5 2021

Foto: Stortinget/Morten Brakestad
DEN 4. APRIL OVERLEVERTE OMBUDSNEMNDA SIN ÅRSMELDING FOR 2021 TIL STORTINGETS PRESIDENT

Foto: Stortinget/Morten Brakestad

I årsmeldingen tar nemnda blant annet opp sin bekymring om Forsvarets personellstruktur. Nemnda skriver: «Det er for lite personell og det legges for stort ansvar på unge skuldre.»

2021 – Dokument 5 Innberetning fra Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret