Dokument 5 for 2021

Foto: Stortinget/Morten Brakestad
Den 4. april 2022 leverte Ombudsnemnda sin årsmelding for 2021 til Stortingets president.

Foto: Stortinget/Morten Brakestad

I årsmeldingen tar nemnda blant annet opp sin bekymring om Forsvarets personellstruktur. Nemnda skriver: «Det er for lite personell og det legges for stort ansvar på unge skuldre.»

pdf fil 2021 – Dokument 5 Innberetning fra Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret

Stortingets behandling av saken kan du lese her.